باز دید بازرس نظارت وارزیابی سازمان مرکزی دانتشگاه فرهنگیان ازپردیس شهید هاشمی نژاد

همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر ودر آستانه شروع ترم تحصیلی جدید ،با حضورخانم دکتر حیدری بازرس نظارت وارزیابی عملکرد سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان وهمراهی مسئولین در پردیس شهید هاشمی نژاد کلیه مسائل آموزشی ،اداری ، رفاهی ،خوابگاهی و تجهیزات وفناوری ووضعیت فیزیکی ساختمان های اداری وآموزشی این پردیس مورد ارزیابی وبازدید قرار گرفت .


| شناسه مطلب: 98444

تعداد بازدید: 245 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران