تشکیل اولین جلسه فرهنگی تربیتی سرای دانشجویی

اولین جلسه فرهنگی تربیتی سرای دانشجویی با شرکت اعضا و مدعویین دست در اندر کار فعالیت های فرهنگی پردیس تشکیل  هم اندیشی واحدهای محترم پردیس اعم از امور فرهنگی ،نهاد مقام معظم رهبری  تربیت بنی و حراست وتشکلات دانشجویی و شورای صنفی دانشجویی به عنوان اعضای کمیته به مدیریت معاونت توسعه منابع و امور دانشجویی وبا دعوت از مسئولین پژوهش و مرکز مشاوره و کتابخانه امور دانشجویی پیرامون ۱_برنامه ریزی و تهیه تقویم اجرایی فعالیت های فرهنگی 2_تقسیم کار و مشارکت در امور به جهت جلوگیری از موازی کاری و غنا بخشی به برنامه ها 3_نیاز سنجی از دانشجویان و جهت دار کردن کلیه فعالیتهای فرهنگی در راستای تحقق ان 4_هماهنگی و اجرای مشارکتی کلیه دست اندر کاران سبب وحدت رویه و صرفه جویی در وقت و منابع انسانی خواهد شدبه بحث بررسی گذاشته شد در این جلسه کلیه شرکت کنندگان گزارشی از فعالیتهای مهر و ابان  و برنامه های اذر ماه خود را به طور خلاصه ارائه نمودند.


| شناسه مطلب: 92665

تعداد بازدید: 210 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران