برگزاری شورای عالی آموزش وپژوهش استان در پردیس شهید هاشمی نژاد

با حضور معاونین وکارشناسان حوزه آموزش وپژوهش  دانشگاه فرهنگیان استان ، شورای عالی آموزش وپژوهش  به میزبانی پردیس شهید هاشمی نژاد برگزار شد . در این جلسه دکتر نیری معاونت آموزشی ، پژوهشی دانشگاه فرهنگیان استان در سخنانی تاکید کرد : باید  فعالیت ها وطرحهای آموزشی  دانشگاه فرهنگیان ساماندهی ،شناسنامه دار ودر قالب تعریف شده ای محقق کردد. همچنین دکتر کاظمی نیز به عنوان میزبان جلسه ضمن خیر مقدم وتبریک فرارسیدن ماه ربیع الاول گفت: مشارکت دانشجو معلمان در غنی سازی اوقات فراغت در حوزه های آموزشی ، فرهنگی وارزشی بسیار تاثیر گذارست. همچنین دکتر بزمی معاونت آموزشی پردیس شهید هاشمی نژاد  گزارشی از فعالیت های انجام شده در حوزه این معاونت  ارائه کرد .سپس در ادامه جلسه در  مورد :1_برنامه ریزی سالانه به صورت مکتوب طبق فرم ارائه شده مطابق با اهداف اسناد بالادستی و سند تحول بنیادین و اهداف و ماموریت ها و رسالت های دانشگاه 2_ ایجاد گروه های دانشجویی و جذب دانشجویانی که دارای مهارت های ویژه و خاص هستند و کشف استعدادهای آنها ظرفیت ها 3_کمک به طرح مدارس همکار و....بحث وتبادل نظر شد .
 


| شناسه مطلب: 92225

تعداد بازدید: 219 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران