پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد

کسب مقام اول هفتمین جشنواره طراحی رسانه های فرهنگی ورزشی
توسط دانشجو معلم پردیس شهید هاشمی نژاد

دانشجو معلم افتخار آفرین این پردیس خانم راحله قربانی درهفتمین جشنواره طراحی رسانه های فرهنگی ورزشی در بخش تولید نرم افزار وبرنامه های کاربردی مقام اول را کسب کرد.این توفیق ارزشمند را به ایشان وخانواده بزرگ پردیس شهید هاشمی نژاد تبریک می گوئیم. ...

روابط عمومی پردیس شهید هاشمی نژاد


نظرات کاربران