پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد

برگزاری اخرین شورای اداری دانشگاه فرهنگیان استان با حضور کارکنان اداری مدیریت استان وپردیس های شهید بهشتی وشهید هاشمی نژاد ومراکز تابعه

اخرین شورای اداری دانشگاه فرهنگیان استان با حضور کارکنان اداری مدیریت استان وپردیس های شهید بهشتی وشهید هاشمی نژاد ومراکز تابعه در تالار ابن هیثم پردیس شهید بهشتی برگزار شد.در این جلسه دکتر دیمه کار مدیریت امور پردیس های استان خراسان رضوی در سخنانی ضمن ارائه گزارش مبسوطی از فعالیت های دانشگاه فرهنگیان در امور عمرانی ،ساماندهی دانشجو معلمان  وتامین نیروی انسانی از تلاش وهمراهی وهمکاری وجدیت کارکنان ستاد استانی وهمه پرسنل اداری دانشگاه تقدیرکرد ودر سخنانی افزود : بدون  ایثار وگذشت و وقت گذاری وبرنامه ریزی فائق شدن بر حجم وسیعی از مشکلات موجود ممکن نبود .دکتر دیمه کار در این جلسه ضمن برشمردن مفاد مهم قرار داد ارزیابی همکاران بر اجرای عدالت ونظارت دقیق مسئولین بر فرایند عملکرد زیر مجموعه تاکید کرد .در پایان ضمن صرف نهار، با اهدای گل وتقدیر نامه از کارکنان قدر دانی شد.


نظرات کاربران