پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد

سید حسین داود الموسوی، مدیرکل دبیرخانه هیات مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش خبر داد::

تدوین آئین نامه ی جذب استعدادهای برتر دانش آموزی بدون کنکور برای دانشگاه فرهنگیان

به گزارش روابط عمومی مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی نشست مشترک سید حسین داود الموسوی، مدیرکل دبیرخانه هیات مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش  با مدیریت و هیات رئیسه دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی روز یکشنبه ساعت 18 روز یکشنبه 21 اسفند1401 در دفتر مدیریت این استان برگزار شد. در ابتدای این دیدار محمدرضا دیمه کار مدیریت امور پردیس های استان، در سخنانی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت کمی و کیفی پردیس ها و مراکز استان، از برگزاری این نشست، ابراز خرسندی کرد و اظهار امیدواری نمود از طریق ارتباط با بدنه کارشناسی دانشگاه، بتوانیم تعامل و همکاری بیش از پیش را بین دانشگاه فرهنگیان و هسته گزینش شاهد باشیم.

در ادامه سید حسین داود الموسوی، مدیرکل دبیرخانه هیات مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش در سخنانی گفت:  ما یک کار مشترک با دانشگاه فرهنگیان انجام می دهیم، به نام تربیت معلم ، ما ورودی را به دانشگاه می هیم و دانشگاه خروجی هایش را به مجموعه ی آموزش و پروش می دهد. اعتقادمان این است که هیچ انتخاب خوبی با آموزش بد و هیچ انتخاب بدی با آموزش خوب، قابل جبران نیست و ماباید در انتخاب های مان دقت کنیم. ایشان در ادامه اظهار داشت: گزینش در رویکردهای جدیدش ، تلاش دارد که تحوّلی را در خودش ببیند.

داود الموسوی همچنین گفت: طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال 1403 دانشگاه فرهنگیان می تواند کنکور مجزایی برگزار نماید. ایشان با اشاره به اتفاق خوبی که در دانشگاه فرهنگیان افتاده که هسته ی گزینش در دانشگاه فرهنگیان تشکیل شده، ابراز داشت : سه وظیفه به این هسته سپرده شده که گزینش اساتید مدعو، گزینش نیروهای اداری دانشگاه - که تاکنون این دو انجام نمی شده -  و سوم  بررسی مستمر وضعیت دانشجومعلمان شاغل به تحصیل در دانشگاه می باشد.

مدیرکل دبیرخانه هیات مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش،یکی از کارهای مهمی که در بحث دانشگاه و هسته ی گزینش باید صورت گیرد را بحث جلسات تبیین همکاران گزینش با دانشجویان عنوان کرد و گفت: در بحث فرایند تبیین، نیازمند این هستیم که دانشگاه به ما کمک کند. ایشان با اشاره به اینکه باید گزینش دانشگاه فرهنگیان را به دبیرستان ها ببریم ، از تدوین آئین نامه ی جذب استعدادهای برتر دانش آموزی بدون کنکور برای دانشگاه فرهنگیان در جلسه ی شورای انقلاب فرهنگی خبر داد که 20 درصد جذب آموزش و پرورش از این طریق خواهد بود.

داودالموسوی با اشاره به حضور دکتر صحرایی در جلسات معاونین وزیر، از ایشان به نیکی یاد کرد که شجاعانه پیگیر امور دانشگاه می باشند،  دانشگاه فرهنگیان را قلب مجموعه ی وزارتخانه است. در پایان داوری مسئول گزینش استان نیز  از برگزاری جلسه تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد که در آینده همکاری و تعامل بین هسته گزینش استان با دانشگاه افزایش یابد.


نظرات کاربران