پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد

اطلاعیه مهم و فوری

قابل توجه کلیه دانشجومعلمان شرکت کننده در جشنواره سی و دوم قرآن و عترت

 

از کلیه داوطلبانی که در مرحله استانی جشنواره سی و دوم قرآن و عترت (جشنواره به پایان رسیده سال قبل) حائز رتبه شده‌اند درخواست می‌شود برای پرداخت وجه جایزه مرحله استانی با مراجعه به لینک زیر اطلاعات خود را ثبت نمایند. https://pbm.cfu.ac.ir/fa/form_data/add/form_id=555

مهلت ثبت اطلاعات: حداکثر تا ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه ۱۱ اسفند 1401 ضمناً پرداخت جایزه به کسانی که در مهلت مقرر اطلاعات خود را ثبت ننمایند، به علت پایان سال مالی امکانپذیر نخواهد بود.


نظرات کاربران