پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد

هشتم اسفندماه روز امورتربیتی و آغاز هفته تربیت اسلامی

هشتم اسفندماه روز امورتربیتی و آغاز هفته تربیت اسلامی را که یادگار شهیدان عزیز رجایی و باهنر هست گرامی می­داریم. نهاد ارزشمندی که مربیانش به توصیف آن بزرگواران، «سربازان انقلاب در آموزش و پرورش­اند» و «چون آموزش را از محتوای تزکیه پر کنند، با انبیا هم صف و با امام عادل هم ردیف هستند».

تربیت، درک سعادت و اساس پرورش آدمی است برای رسیدن به این منظور که فضـایل را دوسـت بدارد و از رذایل دوری کند. اگر تعلیم و تربیـت بر اسـاس فطرت پاک و استعدادهای درونی انسان باشد، او پاک و وارسته پرورش می‌یابد و چون قلب را به اعمـال خیر عادت دهد با آن خصلت رشد می‌یابد.

هدف بعثت پیامبران و نزول کتاب های آسمانی هم تربیت انسان هاست؛ از همین رو، مربیان تربیتی، میراث دار انبیاء و نمادهای خدمت به جامعه و سازندگان نسلی معتقد، باایمان، آگاه، روشن بین، مسئول، بانشاط، توانمند و بااراده­اند.  خدای بزرگ را شاکر و سپاسگزاریم که این نهاد انقلابی در طول چهار دهه گذشته، دستاوردهای ارزشمندی در ایجاد روحیه دینی و تقویت نمادهای اسلامی در میان دانش‌آموزان به عنوان نسل نوپای جامعه و حراست از مرزهای اعتقادی و حفظ دستاوردها و تبیین ارزش های انقلاب در مدارس داشته است.


نظرات کاربران