پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد

برنامه هفتگی استادان مشاورپژوهشی استان خراسان رضوی در سال 1400 اعلام شد.

برنامه هفتگی استادان مشاورپژوهشی استان خراسان رضوی در سال 1400 اعلام شد.امکان بهره مندی کلیه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی از این برنامه ها وجود دارد.دانشجویان گرامی می توانند با مراجعه به آدرس :/https://lms.tbm.ir/moshaver   و نیز با ورود کدملی بدون صفر اول در جلسات شرکت کند.


نظرات کاربران