برگزاری اولین جلسه شورای استقبال از مهر 97

در راستای تحقق  شیوه نامه سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان ،اولین جلسه شورای استقبال از مهر 97 در دفتردکتر کاظمی ،سرپرست پردیس شهید هاشمی نژاد وبا حضور معاونین وکارشناس مسئولان وکارشناسان عضو این شور ا تشکیل شد .در ابتدای این جلسه دکتر کاظمی در سخنانی ، حضور مبارک مقام معظم رهبری را  در دانشگاه فرهنگیان در هفته معلم  نشانه اهمیت ایشان به مقوله تربیت معلم ورسالت خطیر این دانشگاه دانست . در این جلسه در خصوص فعالیت اعضا در قالب کارگروههای تعیین شده مطابق شیوه نامه مذکور ،،تهیه برنامه مدون فعالیت ها وتقویم اجرایی جلسات وعملیاتی نمودن برنامه های پیشنهادی ، بحث وتبادل نظر شد .


| شناسه مطلب: 111753

تعداد بازدید: 65 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران