دوره بالندگی سلامت کارکنان در پردیس شهید هاشمی نژاد برگزار شد.

به همت کارشناسی نظارت وارزیابی عملکرد پردیس شهید هاشمی نژاد دوره بالندگی سلامت کارکنان  در این  پردیس با حضورمدرس این دوره سرکارخانم دکتر حسینی با تخصص دکترای نانو دارو با محوریت آشنایی همکاران اداری وخدماتی با  خصوصیات و عوارض مصرف داروهای شیمیایی و گیاهی در سالن کنفرانس مهر برگزار گردید.


| شناسه مطلب: 111397

تعداد بازدید: 73 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران