جشنواره بازی های بومی محلی و ورزش های همگانی

دومین جشنواره بازی های بومی محلی و ورزش های همگانی با همکاری و هماهنگی کمیته ورزش همگانی استان خراسان روز یکشنبه 16 اردیبهشت ساعت11:30 در محوطه پردیس در رشته های هفت سنگ،طناب زنی،داژبال(وسطی)، فوتسال فریز برگزار می گردد. دانشجویان متقاضی جهت ثبت نام به نماینده های کلاسی تا آخر وقت شنبه 15 اردیبهشت مراجعه نمایند.به برگزیدگان اول تا سوم جوایزی اهدا می گردد.


| شناسه مطلب: 103542

تعداد بازدید: 165 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران